PL CZ

Informacje o projekcie

Szkoły w Euroregionie Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński są bardzo zainteresowane współpracą transgraniczną, zwłaszcza w dziedzinie działań sportowych. Popyt nauczycieli, który Centrum Pedagogiczne śledzi od wielu lat, chcemy zaspokoić tym projektem, bo wspólne transgraniczne działania sportowe są dla nauczycieli i ich szkół bardzo atrakcyjne i można oczekiwać ich głęboki transgraniczny wpływ.

 

Głęboki transgraniczny wpływ widzimy zwłaszcza:

  • w integracji czeskiego i polskiego środowiska pedagogicznego
  • we wprowadzaniu innowacyjnych metod sportu i kultury fizycznej do szkół czeskiej i polskiej strony Euroregionu
  • we wprowadzaniu nietradycyjnych dyscyplin sportowych do programów edukacyjnych szkół
  • w transgranicznym doskonaleniu nauczycieli jako wzorowej formie czesko-polskiej współpracy

Ewaluacja

Ewaluacja

Ewaluacja CZ i PL (23 KB)

Wyniki ewaluacji (83.4 KB)