PL CZ

Program TSA

Pierwsze dwudniowe czesko-polskie spotkanie już 17-18 września 2010

Drugie dwudniowe polsko-czeskie spotkanie odbędzie się 18-19 lutego 2011

Zaproponujemy uczestnikom bogaty wybór ciekawych, tradycyjnych i nietypowych działań (gry sportowe, wykorzystanie nietradycyjnego sprzętu, aquaaerobic, zajęcia zespołowe w przyrodzie, nordic walking, curling, samoobrona atd.). Oba spotkania odbywać się będą w ośrodkach sportu w Czeskim Cieszynie, Cieszynie oraz w okolicy ośrodka wczasowego Polanka w Piosku. Dla uczestników zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie (1 noc) i przewóz autobusem Czeski Cieszyn - Polanka i z powrotem.

 

Program TSA do pobrania

program 17.-18.9.2010 (28.8 KB)

program 18.-19.02.2011 (27.6 KB)

Działania TSA

 „Aquaaerobic czyli jak być lżejszym ;-)“

(prowadzenie – Mgr. Irena Dümlerová, AH Czeski Cieszyn) – działania ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności nauki pływania i na działalność pozaszkolną.


„Ćwiczenia kondycyjne i koordynacyjne w atletyce – Atletyka dla dzieci“

(prowadzenie – Mgr. Iva Machová, Ph.D., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) – działania ukierunkowane na zabawową formę przygotowania atletycznego dzieci wraz z wykorzystaniem atrakcyjnych kolorowych pomocy.

„Muzyka dla mięśni – Formy taneczne w WF“

(prowadzenie – Mgr. Ewa Troszok, SP Czeski Cieszyn i metodyk Centrum Pedagogicznego Czeski Cieszyn) – formy taneczne nie należą do zbyt wykorzystywanych działań w wychowaniu fizycznym, zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Formy te posiadają ważny pierwiastek integracyjny i można je wykorzystać w różnych formach nauki, np. jako uatrakcyjnienie kursów narciarskich lub turystycznych.  

 

„Tradycyjnie i nietradycyjnie w gimnastyce“

(prowadzenie - PaedDr. Soňa Formánková, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) – pomysły na przygotowanie prostych pomocy gimnastycznych, zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych, doskonały przykład korelacji międzyprzedmiotowych – przygotowanie pomocy na lekcjach wychowania plastycznego i jej wykorzystanie podczas WF.

 

Wykład „E-learning oraz jego wykorzystanie w WF“

Prowadzenie – Doc. PaedDr. Ferdinand Mazal, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), wspólna dyskusja nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii nauczania zdalnego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

„Gry sportowe a program nauczania“

(Prowadzenie – Doc. PaedDr. Ferdinand Mazal, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) – zakres kształcenia Człowiek i jego zdrowie, do którego należy też przedmiot Wychowanie fizyczne, posiada w programie edukacyjnym szkoły ważne miejsce. Podczas działań uczestnicy potrafili sobie uświadomić, które z kluczowych kompetencji można w uczniach rozwijać przy pomocy gier sportowych.

 

„Zabawy zespołowe w przyrodzie czyli jak poprzez ruch rozwijać kompetence komunikacyjne“

(prowadzenie - Ing. Lukáš Szlaur, Dorota Madziová, DiS., Ing. Lukáš Kisza, Institut Euroschola Třinec) – kompetencje komunikacyjne należą do kluczowych kompetencji wyszczególnionych w Edukacyjnej Podstawie Programowej Republiki Czeskiej, uczestnicy bezpośrednio na sobie trenowali współpracę zespołową, podział ról, komunikację werbalną i niewerbalną na podstawie szerokiego spektrum działań, jakie zaproponowali im prowadzący.   

     

-->