PL CZ

Informacja

Ze względu na fakt, że większość uczestników podała swoje prywatne dane kontaktowe, partner wiodący i partner projektu będą pośredniczyli w wymianie danych kontaktowych po uprzedniej prośbie w e-mailu (info@pctesin.cz).