PL CZ

Informace o projektu

Školy v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński mají neustálý zájem o transhraniční spolupráci, zejména v oblasti sportovních aktivit. Tuto poptávku učitelů dlouhodobě monitorujeme a chceme ji projektem uspokojit, protože společné přeshraniční sportovní akce jsou pro učitele velmi atraktivní a lze předpokládat jejich silný přeshraniční dopad.

 

Hluboký přeshraniční dopad spatřujeme hlavně:

  • v integraci české a polské pedagogické veřejnosti
  • v implementaci inovačních metod sportu a tělesné kultury ve školách české a polské části Euroregionu 
  • v zavádění netadičních sportovních disciplín do vzdělávacího programu školy 
  • v přeshraničním vzdělávání učitelů jako vzorové formě dobré česko-polské spolupráce

 

Evaluace

Evaluace

Evaluace Cz a PL (23 KB)

Výsledky evaluace (83.4 KB)