Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
w Czeskim Cieszynie
Kalendarz
wrzesień2021
powtśrczpisoni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ZPĚTNÁ VAZBA A ZPŮSOBY OPRAVOVÁNÍ CHYB - INFORMACJA ZWROTNA ORAZ SPOSOBY PRACY Z BŁĘDAMI

30.08.2021

Dlaczego popełniamy błędy w języku obcym x dlaczego popełniamy błędy w języku ojczystym?

Klasyfikacja błędów, w jakich obszarach języka są błędy najczęściej popełniane?

Praca z informacją zwrotną (kiedy poprawiać, kiedy nie; kto ma poprawiać  - nauczyciel, kolega z klasy/grupy itd.; jak poprawiać; co stanie się, kiedy poprawiamy za często lub kiedy nie poprawiamy w ogóle…).

Podejście do popełniania błędów (uczymy się na błędach…).


Lekce se v úvodu zaměří na seznámení se základními problémy a terminologií tématu (proč děláme v cizím jazyce chyby x proč chybujeme v mateřském jazyce, tedy chybujeme vlastně? Pokus o klasifikaci závažnosti chyb, jazykové oblasti, ve kterých děláme chyby, specifika ryze českých problémových oblastí apod.).

Budeme se věnovat práci se zpětnou vazbou (čili co opravovat a co ne, kdo má opravovat-chybující, učitel, jeho spolužák, má být upozorňování na chyby adresné?, jak opravovat taktně a citlivě, ve které fázi hodiny je vhodné opravovat, co se stane, když nebudeme opravovat vůbec, a co naopak budeme-li opravovat příliš často + důsledky tohoto počínání).

Hlubší diskuze na téma změny přístupu k chybě: chybování jako cesta k naučení se jazyku (všichni víme, že chybami se člověk učí, ale ve výuce jazyka se na tuto osvědčenou moudrost často zapomíná), pozitivní přístup k chybování (s chybami vyjádříme více).


O nas

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie jest instytucją doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz aktywnej współpracy europejskiej, otwartą na innowacje, dążącą do podkreślenia tożsamości i specyfiki Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Placówka powołana została z dniem 1 stycznia 1995r. przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w RC . Jest to jedyna tego typu placówka w Republice Czeskiej.

Nasze działania:

  • doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych
  • pomoc metodyczna i dydaktyczna placówkom oświatowym z polskim językiem nauczania
  • wydawanie pomocy metodycznych - Jutrzenka i Ogniwo
  • konkursy i olimpiady dla dzieci i młodzieży
  • kształcenie ustawiczne
  • czesko-polska współpraca transgraniczna
  • współpraca europejska
  • biblioteka pedagogiczna