Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
w Czeskim Cieszynie
Kalendarz
czerwiec2024
powtśrczpisoni
1 2
3 4 5 6 7 8
 • Festyn PSP Czeski Cieszyn - KaSS Strzelnica
9
10 11 12 13 14 15
 • Festyn Szkolny - PSP Olbrachcice
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Konkursu Klub podróżników ZA OKNEM

31.05.2024

Regulamin konkursu Klubu podróżników ZA OKNEM

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (CP) oraz Głos - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów polskich szkół podstawowych w RC.
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie autorskiego dziennika z podróży w formie papierowej książki-albumu. Ze względu na objętość wykonania dziennika konkurs został podzielony na dwie kategorie:

kategoria I – do 10 lat (min. 2 strony A4)                                           

kategoria II – 10 – 14 lat (min. 6 stron A4) 

Technika wykonania prac jest dowolna (np. notatki, rysunki, wyklejanki, collage, scrapbooking, techniki własne itp.).

Prace konkursowe powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres zamieszkania, z dopiskiem ZA OKNEM.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu ukazywać się będą w mediach organizatorów.

Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę: walory estetyczne i artystyczne, poprawność językowa i oryginalność prac.

 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres Centrum Pedagogicznego, ul. Ostrawska 612/21, 737 01 Czeski Cieszyn lub osobiście dostarczyć do CP w terminie do 30 września 2024 r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 11 października 2024 r. na stronie internetowej organizatorów konkursu, w mediach społecznościowych glos.live oraz w wydaniu papierowym “Głosu”. Nazwiska zwycięzców oraz zdjęcia ich prac ukażą się także w listopadowych wydaniach “Jutrzenki” i “Ogniwa” oraz na łamach “Głosu”.
 3. W konkursie przewidziano nagrody główne w formie pasjonującej wycieczki.
 4. W konkursie przewidziano również dyplomy i gadżety dla wszystkich uczestników konkursu.

O nas

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie jest instytucją doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz aktywnej współpracy europejskiej, otwartą na innowacje, dążącą do podkreślenia tożsamości i specyfiki Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Placówka powołana została z dniem 1 stycznia 1995r. przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w RC . Jest to jedyna tego typu placówka w Republice Czeskiej.

Nasze działania:

 • doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych
 • pomoc metodyczna i dydaktyczna placówkom oświatowym z polskim językiem nauczania
 • wydawanie pomocy metodycznych - Jutrzenka i Ogniwo
 • konkursy i olimpiady dla dzieci i młodzieży
 • kształcenie ustawiczne
 • czesko-polska współpraca transgraniczna
 • współpraca europejska
 • biblioteka pedagogiczna