Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

Fryderyk
Chopin

15
Fryderyk Chopin

Mieszko: Jaka piękna muzyka?

Dąbrówka: To Mazurek fis-moll Fryderyka Chopina, najbardziej znanego polskiego kompozytora, który grał przepięknie na fortepianie.

Mieszko: Chopin, to nie jest polskie nazwisko….

Rodzina Spotkania Debiut Miłość Serce Dom Nauczyciele Podróże Emigracja

Rodzina

Dąbrówka: Tak, Chopin to nazwisko francuskie. Tata Fryderyka - Mikołaj (po francusku Nicolas) przyjechał na ziemie polskie (Polski wtedy nie było na mapach świata z powodu rozbiorów), gdy miał szesnaście lat, był nauczycielem. Pan Mikołaj ożenił się z panną Justyną Krzyżanowską, która zarządzała majątkiem hrabiowskiej rodziny Skarbków w miejscowości Żelazowa Wola.

Siostry Fryderyka Chopina:
Emilia, Izabela, Ludwika
Fryderyk_chopin_6

Mieszko: A mama Fryderyka?

Dąbrówka: Pani Justyna opiekowała się dziećmi. Fryderyk miał jeszcze trzy siostry: Ludwikę, Izabellę i Emilię.

Mieszko: On jeden i trzy dziewczyny? No nie.

Dąbrówka: Fryderyk wcale nie narzekał, najbardziej był zżyty ze starszą siostrą Ludwiką, która była prawdziwym przyjacielem  brata, uczyła go czytać, pisać, grać na fortepianie.

Mieszko: Fajna siostra….

Dąbrówka: Wiesz, że to właśnie ona przywiozła serce Fryderyka Chopina do ojczyzny?

Mieszko: Co zrobiła? Serce? Kiedy? Skąd?

Lotaryngia
i miejscowość Marainville,
z której pochodził ojciec
Fryderyka
Fryderyk_chopin_rodzina

Debiut

Fryderyk_chopin_3

Dąbrówka: Po kolei. Mały Fryderyk szybko został ogłoszony genialnym dzieckiem (w wieku 7 lat skomponował swój pierwszy utwór, który zapisał jego tata - jest to POLONEZ B-DUR). Gdy Fryderyk miał osiem lat, pierwszy raz wystąpił publicznie na koncercie charytatywnym.

Dom

Dom Fryderyka Chopina
w Żelazowej Woli
Fryderyk_chopin_9

Właśnie w dworku, w posiadłości hrabiów Skarbków Żelazowej Woli, urodził się Fryderyk Chopin. Kiedy mały Fryderyk miał kilka miesięcy, rodzina przeniosła się do Warszawy, pan Mikołaj został wykładowcą literatury języka francuskiego w Liceum Warszawskim.

Emigracja

Podróże Chopina
będącego już
na emigracji
Fryderyk_chopin_emigracja

Dąbrówka: W roku 1830 Fryderyk grał ostatni raz na koncercie w Warszawie. Nie wiedział wtedy, że nie wróci już do kraju. W listopadzie wybuchło powstanie listopadowe, kompozytor chciał wracać, ale rodzina namówiła go, żeby pozostał za granicą. Fryderyk źle to znosił, tęsknił za tym wszystkim, co mu przypominało rodzinne strony, chciał pomóc Polakom w walce przeciwko zaborcom (wtedy skomponował Etiudę Rewolucyjną, utwór bardzo popularny).

Mieszko: Ta etiuda jest taka, taka waleczna…

Dąbrówka: Chopin umieścił w niej nastroje, jakie targały Polakami, którzy walczyli o wolność oraz tych, którzy byli za granicą.

Mieszko: Myślałem, że tylko Chopin wyjechał…

Dąbrówka: Wyobraź sobie, że za granicami państw zaborczych było bardzo wielu rodaków Fryderyka.

Po upadku powstania listopadowego ponad dziesięć tysięcy osób musiało udać się na emigrację do Francji, Belgii, Anglii, Szwajcarii. Największą grupę stanowiła tzw. Wielka Emigracja, (odegrała dużą rolę w historii Polski), która skupiona była głównie we Francji. Tam można było pisać po polsku, dlatego powstawało bardzo dużo czasopism, książek, wierszy. We Francji tworzyli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki.

Mieszko: A Chopin?

Dąbrówka: Muzyka Chopina odgrywała ogromną rolę: podnosiła na duchu emigrantów, przypominała utracony kraj, dawała nadzieję na odzyskanie wolności. Fryderyk Chopin czerpał inspirację z muzyki ludowej, z folkloru, dlatego też jego muzyka była bliska każdemu, kto wyemigrował z kraju, przybliżała po prostu utracone strony rodzinne.

George Sand
Fryderyk_chopin_1

Miłość

Mieszko: Dąbrówko, czy Fryderyk miał żonę?

Dąbrówka: Hm, niestety nie. Miał kilka sympatii, ale nigdy się nie ożenił.

Jego pierwszą sympatią była śliczna Konstancja Gładkowska, potem nawet oświadczył się Marii Wodzińskiej. Miał obiecaną jej rękę na próbę (zgodziła się mama Marysi), ale do ślubu nie doszło - Fryderyk był smutny z tego powodu. Potem na horyzoncie pojawiła się pewna dama - George Sand, która opiekowała się artystą, ale kłótnia doprowadziła do zerwania kontaktów. Pod koniec życia Chopina odwiedzała Delfina Potocka, jego uczennica, która śpiewała bardzo już wtedy choremu kompozytorowi. Opiekowały się nim także  damy ze Szkocji, Jane Stirling z siostrą, które dbały o wątłe zdrowie pianisty.

Mieszko: O! Nie wiedziałem, że Fryderyk miał takie powodzenie u płci przeciwnej. Co im tak imponowało?

Dąbrówka: Wrażliwość, wrażliwość, drogi Mieszku. Poza tym Fryderyk był geniuszem, miał zapewne jakieś genialne sposoby.

Serce

Fryderyk_chopin_8

Mieszko: A serce?

Dąbrówka: Fryderyk Chopin będąc na emigracji, odmówił zgłoszenia się po paszport w ambasadzie rosyjskiej, dlatego nie mógł już nigdy wrócić do domu rodzinnego. Skazał się w ten sposób na dożywotnią emigrację, ale jego życie pokazuje, jak blisko był związany z krajem, z Polakami.

Fryderyk Chopin zmarł 17 października w 1849 roku, został pochowany na paryskim cmentarzu Pere-Lachaise. Ostatnią wolą czyli życzeniem kompozytora było to, że by po śmierci jego serce wróciło do Warszawy. To życzenie spełniła siostra Ludwika, która z narażeniem życia przewiozła serce Chopina przez granicę austriacko-rosyjską. Serce w urnie zostało wmurowane w filar kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Cyprian Kamil Norwid zamieścił taki nekrolog w „Dzienniku Polskim”:

Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel Fryderyk Chopin, zszedł z tego świata[...].”

Fryderyk_chopin_serce

Nauczyciele

Mieszko: A kto uczył Fryderyka grać?

Dąbrówka: Pierwszym nauczycielem sześcioletniego Fryderyka był Wojciech Żywny, który pochodził z Czech. Gdy nasz geniusz miał dwanaście lat, nad talentem czuwał Wacław Wurfel, profesor konserwatorium, potem Fryderyk rozpoczął naukę w Liceum Warszawskim.

Nauczyciele:
Wojciech Żywny, Józef Elsner

Szesnastoletni Fryderyk został studentem wydziału muzyki w Szkole Głównej Muzyki, tam jego talent rozwijał Józef Elsner, który był m.in. dyrygentem opery w Teatrze Wielkim oraz założycielem i rektorem Szkoły Głównej Muzyki.

Mieszko: No dobrze, a serce?

Podróże

Dąbrówka: Fryderyk miał serce do muzyki. Rodzice wspierali jego rozwój, dlatego zgodzili się na podróż syna, który po ukończeniu studiów w Warszawie, rozpoczął swe podróże po Europie. Słuchał tam gry wybitnych muzyków, a także koncertował jako solista. Podobał się wszystkim, był niesamowity, okrzyknięto go wirtuozem fortepianu i genialnym kompozytorem.

Mieszko: A serce?

Podróże Fryderyka Chopina po Europie Fryderyk_chopin_podroze

Spotkania

Nicolo Paganini
Fryderyk_chopin_2

Mieszko: Czy Chopin spotkał kogoś sławnego, gdy tak sobie mieszkał we Francji?

Dąbrówka: Oczywiście. Zapomniałam dodać, że pomimo bardzo słabego zdrowia dużo podróżował i koncertował w Europie. W ten sposób pomagał Polakom, o których się wtedy dużo mówiło, zbierano pieniądze na pomoc emigrantom oraz rodakom w kraju.

Mieszko: Ciekawy jestem jak to jest, gdy spotkają się dwie sławne osoby?

Dąbrówka: Ja też jestem ciekawa…

Fryderyk_chopin_9
Fryderyk_chopin_1
Fryderyk_chopin_2
Fryderyk_chopin_4
Fryderyk_chopin_7
Rodzice:
Mikołaj i Justyna
Chopin
KOMPOZYTOR
- twórca utworów muzycznych
GENIUSZ
- człowiek niezwykle utalentowany
EMIGRACJA
- wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się tam
- stały lub okresowy pobyt w innym państwie
- ogół emigrantów mieszkających w jakimś kraju
NEKROLOG
- zawiadomienie o czyjejś śmierci podane do ogólnej wiadomości
- artykuł lub notatka w związku z czyjąś śmiercią
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek