Home
O projekcie
Pexeso
Memory PDF
Kontakt
Kontakt

„Platforma edukacyjna i karty pracy – czeskie i polskie realia historyczne w zakresie edukacyjnym  Człowiek i jego świat“. 

Logo projektu

Platforma edukacyjna „RAZEM Z MIESZKIEM I DĄBRÓWKĄ” jest pomocą dydaktyczną przede wszystkim dla uczniów klas 4 - 5 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. Tematy zawarte w platformie korespondują z  zakresem edukacyjnym ”Człowiek i jego świat”.

Platforma zawiera 40 zakresów tematycznych z historii polskiej i czeskiej.

Autorzy dobrali treści tak, aby były dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów; rozwijały krytyczne myślenie o historii swojego narodu oraz wielowiekowego sąsiedzkiego współistnienia Polaków i Czechów.

Chronologiczny układ treści pozwala uczniom zorientować się w wydarzeniach historycznych oraz zbudować ciąg przyczynowo-skutkowy.

Teksty główne zestawione są  w formie pytań i odpowiedzi. Przewodnikami po nierzadko zawiłych meandrach przeszłości są Mieszko i Dąbrówka. Taki układ pozwoli nauczycielowi dostosować dany zakres tematyczny do indywidualnych potrzeb klasy. Każdy temat opatrzony jest słowniczkiem wyjaśniającym trudne wyrażenia. Ciekawostki są doskonałym uzupełnieniem tematów, pomagają łączyć – na zasadzie skojarzeń - przeszłość z przyszłością. Do poszczególnych tematów dołączone są  adresy ciekawych stron internetowych związanych z omawianym zagadnieniem.

Rysunki autorstwa Dariny Krygiel ilustrują omawiany temat. Strona tytułowa zawiera ruchomą oś czasu oraz mapę, dzięki którym uczniowie  zorientują się, o jakim okresie historycznym mowa. Każdy zakres tematyczny zawiera ćwiczenia interaktywne przygotowane do pracy na tablicy interaktywnej oraz ćwiczenia w wersji do druku - karty pracy.  Ćwiczenia te mogą służyć do utrwalania, powtarzania lub sprawdzania omawianego materiału.

 

„Projekt współfinansowany  przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej w ramach programu dotacyjnego Wspieranie edukacji w językach mniejszości narodowych i edukacji międzykulturowej w roku 2012.“  

„Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012.“

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Platforma edukacyjna „RAZEM Z MIESZKIEM I DĄBRÓWKĄ” jest pomocą dydaktyczną, z której można korzystać w dowolny sposób, dostosowany do indywidualnych potrzeb klasy.
 2. Z uwagi na wielorakość zawartych treści (teksty, ćwiczenia interaktywne, karty pracy, ciekawostki, linki) polecamy wnikliwe zaznajomienie się z programem.
 3. Strona tytułowa zawiera spis tematów. Po prawej stronie znajdują się tematy związane z historią Polski, po lewej stronie znajdują się tematy dotyczące czeskiej historii. Strona główna zawiera również ruchomą oś czasu, przedstawiającą omawiany okres historyczny oraz mapkę orientacyjną. W prawym górnym rogu znajdują się ikonki otwierające wszystkie karty pracy (w formacie PDF) oraz memory (także w formacie PDF).
 4. Po kliknięciu na dany temat otwiera się strona, która go dotyczy. W prawym górnym rogu znajdują się ikonki otwierające:

  • słowniczek - wyjaśniający trudne wyrazy,
  • ciekawostki - zawierające ciekawe informacje,
  • ćwiczenia interaktywne - przeznaczone do pracy na tablicy interaktywnej,
  • karty pracy - ćwiczenia przygotowane w wersji do druku,
  • linki - rozszerzające dane zagadnienie.

  Na dole strony znajduje się oś czasu, która ilustruje omawiany temat.

  U góry z lewej strony zaznaczony jest zawsze aktualny temat (żółty lub czerwony kolor z nazwą). Po prawej stronie znajduje się wtedy temat, który chronologicznie odpowiada omawianemu zagadnieniu - można je zatem porównać. Jeżeli dzieje nie przebiegają paralelnie, wtedy nie ma tematu po prawej stronie.

  Na dole z prawej strony znajduje się przełącznik tematów, służący do otwierania poszczególnych stron po kolei z możliwością powrotu.

  Z każdej strony istnieje także możliwość powrotu na stronę tytułową - taką funkcję pełni logo projektu: „Razem z Mieszkiem i Dąbrówką”.

 5. Każdy temat zawiera tekst główny wyjaśniający dane zagadnienie. Przewodnikami są Mieszko i Dąbrówka, którzy prowadząc dialog przybliżają uczniom treści. Pytania są zadawane z perspektywy młodego odbiorcy.
 6. Wyrazy zaznaczone w tekście zielonym kolorem są wyjaśnione w słowniczku, który ukazuje się po dotknięciu kursorem na dany wyraz.
 7. Ćwiczenia interaktywne (SMART) zawierają polecenia, które są umieszczone na górze każdej strony lub ukryte (ze względów praktycznych) w kółeczku ze znakiem zapytania. Dla sprawnego funkcjonowania zalecamy wersję SMART Notebook 11.
 8. W ćwiczeniach interaktywnych umieszczone są także strony, które nie zawierają poleceń. Mogą one posłużyć Państwu do indywidualnego wykorzystania według potrzeb, np.wyjaśnienie danej kwestii lub jej ilustrację.
 9. Karty pracy są przygotowane w wersji do druku. Każda karta zawiera tytuł (znajdujący się w lewym górnym rogu) oraz rozwiązanie zadań.
 10. Ćwiczenia interaktywne oraz karty pracy zawierają różne stopnie trudności.

BIBLIOGRAFIA

 • AUGUSTA, Pavel a František HONZÁK. Naše vlast: Ilustrovaná encyklopedie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2003. ISBN 80-7209-440-8.
 • AUGUSTA, Pavel a František HONZÁK. Nauka o kraju 4: dla 4. klasy. 1. wyd. Překlad Maria Grzegorz. Ilustrace Miroslava Jakešová. Praha: Práce, 1998, 96 s. ISBN 80-208-0452-8.
 • BANASZAK, Dariusz, Tomasz BIBER a Maciej LESZCZYŃSKI. Ilustrowane dzieje Polski. Poznań: Publicat S. A., 1995. ISBN 83-245-0170-3.
 • ČORNEJ, Petr. Panovníci českých zemí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1992, ISBN 80-901-0705-2.
 • DAVIES, Norman. EUROPA:rozprawa historyka z historią.Wydanie I. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1998. ISBN 978-83-240-0004-3.
 • JOŽÁK, Jiří. Czechosłowacja i świat: 1945-1989. 1. wydanie. Překlad Maria Grzegorz. Praha: Práce, 1996, 119 s. Podręcznik dla szkół podstawowych. ISBN 80-208-0401-3.
 • KOBYLIŃSKI, Szymon. Dzieje Polski: Podręcznik dla klasy IV. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. ISBN 83-02-04872-0.
 • MARCINIAK, Stanisław. Historia Polski dla Piotrka. Warszawa: Wydawnictwo Polonia, 1993. ISBN 83-7021-169-0.
 • MARKOWSKI, Andrzej. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Wydanie drugie, 2 dodr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13680-4.
 • MIERZWA, Dariusz Przybytek; Sławomir. Atlas Historia dla szkoły podstawowej. Wyd. 2. Wrocław: Europa, 2005. ISBN 83-740-7031-5.
 • NOWAK, Andrzej. Polska. Wielka księga historii. Kraków: Kluszczyński, 2012. ISBN 978-83-7447-111-4.
 • POKORNÝ, Jiří, Jiří JOŽÁK a Věra OLIVOVÁ. W epoce pary i elektryczności: od próby o czeskie zrównanie do odzyskania samodzielności. 1. wydanie. Překlad Stanisława Ryłko. Praha: Práce, 1996, 155 s. Podręcznik dla szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. ISBN 80-208-0400-5.
 • online
 • ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 2. opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1998, 820 s. ISBN 80-859-8367-2. Dostupné z: http://libri.cz/databaze/dejiny/
 • Słownik języka polskiego. Słownik jezyka polskiego [online]. Wydawnictwo PWN SA, 1997-2012 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://sjp.pwn.pl/
 • Wielki słownik ortograficzny. Wielki słownik ortograficzny [online]. wyd.II. PWN, 2006 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://so.pwn.pl/

Autorzy projektu

 • Renata Czader
 • Teresa Křižánková
 • Grzegorz Łuński
 • Jana Nožková
 • Monika Katarzyna Słowiaczek Bojarska
 • Renata Staszowska
 • Michał Szczotka
 • Józef Szymeczek
 • Ilustracje oraz opracowanie graficzne:
 • Darina Krygiel
 • Realizacja stron internetowych:
 • Magdalena Krygiel
12345678910111213141516171819201234567891011121314151617181920DAWNE DZIEJELEGENDY<br/><span>O POWSTANIU PAŃSTWA <br>POLSKIEGO</span>MIESZKO IBolesław CHROBRYPIASTOWIEWładysław ŁOKIETEKKazimierz WIELKIWładysław JAGIEŁŁOJan DŁUGOSZMikołaj KOPERNIKJAN AMOS KOMEŃSKIZYGMUNT III WAZAStanisław August<br/>PONIATOWSKITadeusz KościuszkoFryderyk<br/><span>Chopin</span>Maria Skłodowska - CurieI wojna światowaII wojna światowaPolska powojennaLech WałęsaDAWNE DZIEJE<br/><span>Z DÁVNÝCH DOB</span>LEGENDY<br/>CZESKIE<br/><span>STARÉ<br/>POVĚSTI ČESKÉ</span>CYRYL I METODY<br/><span>Cyril a Metoděj</span>PRZEMYŚLIDZI<br/><span>PŘEMYSLOVCI</span>PIASTOWIE<br/><span>Piastovci</span>Luksemburgowie<br/><span style="font-family: 'Times New Roman'">Lucemburkové</span>Jan HUSJan Gutenberg<em>Jerzy z Podiebradów<br/><span>Jiří z Poděbrad</span></em>Habsburgowie<br/><span>Habsburkové</span>JAN AMOS KOMEŃSKI<br/><span>JAN AMOS KOMENSKÝ</span>BITWA POD <br>WIEDNIEM<br><span>BITVA U VÍDNĚ</span>Maria Teresa <br/><span>Marie Terezie</span>Franciszek Józef I<br/><span>František Josef I</span>Rozwój XIX wieku<br/><span>Rozmach XIX. století</span>I wojna światowa<br/><span>I. světová válka</span>Tomáš Garrigue MASARYKII wojna światowa<br/><span>II. světová válka</span>Václav HavelPowstanie<br/>samodzielnych republik<br/><span>Republika Czeska, Republika Słowacka</span><br/>Vznik samostatných republik<br/><span>Česká republika, Slovenská republika</span> Mieszko_dobrawa
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek