Play
Ciekawostki
Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

Jan DŁUGOSZ

9
Jan Długosz
Jan Gutenberg

Mieszko: Podstawą wiadomości są informacje. Dzisiaj w sposób bardzo prosty możemy zdobyć wiadomości z telewizji, billboardów, radia, telefonów komórkowych. W bibliotece mamy do wyboru mnóstwo książek. W księgarniach natomiast możemy kupić publikacje, przewodniki, encyklopedie oraz różnorodne książki. Poza tym wystarczy jedno kliknięcie, a interesujące nas informacje „wyskoczą“ z komputera.

Dąbrówka: Jak zdobywano informacje kiedyś, dawno temu?

Mieszko: Na początku ludzie przekazywali sobie wiadomości ustnie. Człowiek prehistoryczny zostawił na ścianach jaskiń informacje o sobie w postaci malowideł. I tak powoli zaczęło rodzić się pismo.

Najpierw było pismo obrazkowe.

W Egipcie używano pisma hieroglificznego.

W Babilonie powstało pismo klinowe.

Dąbrówka:   Indianie Ameryki Południowej (Inkowie) przekazywali sobie informacje pismem węzełkowym.

Mieszko: Pierwszy alfabet literowy powstał około 2500 lat temu. Stworzyli go Fenicjanie, a Grecy doprowadzili do doskonałości. Z biegiem czasu pojawiały się jego kolejne odmiany, aż pismo przyjęło obecną formę. Równolegle z rozwojem pisma ludzie zastanawiali się, w jaki sposób pismo zachować. Wiemy, że utrwalenie na kamiennej tabliczce nie było zbytnio wygodne.

Dąbrówka: Albo wiązanie sznurków za pomocą supełków. Wyobrażasz sobie te zwoje sznurków, gdyby Inkowie chcieli zapisać na przykład bajkę O Czerwonym Kapturku?

Mieszko: Dlatego właśnie rozpoczął się proces tworzenia, utrwalania, a równocześnie powielania tekstów. Do najstarszych zapisów należą opowiadania o żywotach świętych, teksty o tematyce religijnej, rycerskiej, kroniki. W średniowieczu przepisywaniem tekstów zajmowali się zakonnicy w klasztorach, których nazywano skrybami.

Dąbrówka: Najstarsze zapisy o Polsce znajdują się w kronikach innych państw. Później dzieje kraju Piastów utrwalili podróżnicy i kupcy, którzy wędrowali przez te ziemie, na przykład najstarsza polska kronika została napisana przez cudzoziemca.

Mieszko: Właśnie na dworze Bolesława Krzywoustego żył kronikarz Gall Anonim.  Spisał on historię od pierwszych Piastów po lata panowania Bolesława Krzywoustego. Jego "Kronika polska" jest  pisana po łacinie - to właśnie na jej podstawie dowiadujemy się bardzo dużo prawd historycznych.

Następnym kronikarzem, ale już z początku XIII wieku, był Wincenty Kadłubek. Jednak jego kronika, pisana po polsku, łączy legendy z faktami historycznymi.

W XV wieku Jan Długosz przez dwadzieścia pięć lat pisał "Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Można powiedzieć, że był pierwszym zawodowym historykiem i dziejopisarzem. Był wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Warto dodać, że Jan Długosz znał wspomnianą już kronikę Galla Anonima oraz kronikę napisaną przez Wincentego Kadłubka.

Dąbrówka: Na szczęście w XV wieku złotnik niemiecki Jan Gutenberg wynalazł ruchome czcionki drukarskie. I powoli, bardzo powoli można było przejść od ręcznego przepisywania do drukowania tekstów.

Mieszko: No właśnie!

Zapamiętaj!

Gall Anonim - autor "Kroniki polskiej", napisanej po łacinie.

Wincenty Kadłubek - w swojej kronice (napisanej  po polsku) łączy legendy z faktami historycznymi. 

Jan Długosz- autor "Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego". 

Jan_dlugosz_1
Jan_dlugosz_2
Jan
Długosz
SKRYBA
- osoba zajmująca się zawodowo przepisywaniem tekstu
KRONIKA
- opis najważniejszych wydarzeń historycznych
LEGENDA
- opowiadanie, które zawiera w sobie elementy niezwykłości, cudowności
HISTORYK
- w swojej pracy zajmuje się badaniem przeszłości, określa znaczenie wydarzeń, porządkuje je, wyjaśnia, ocenia, zastanawia się, dlaczego miały one miejsce i jakie są ich skutki

W średniowieczu pisać i czytać umieli tylko nieliczni ludzie. Dlatego wewnątrz i na zewnątrz kościołów tworzono rzeźby i malowidła, przedstawiające najważniejsze sceny z Biblii, aby wszyscy mogli zapoznać się z treścią Pisma Świętego. Takie dzieła sztuki nazywano często „Biblią dla ubogich“.

Średniowieczne księgi pisane ręcznie były bardzo wielkie i ciężkie. Taka średniowieczna biblioteka zaopatrzona była w rzeźbione pulpity, na których spoczywały księgi. Większe dzieła, które były ozdabiane złotem, były przymocowane do pulpitów łańcuchami, w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą. Książka była związana (dosłownie i w przenośni) z miejscem przechowywania,  więc  czytelnik musiał bardzo się starać, by dotrzeć do książki i móc czytać.

Skąd się wzięło powiedzenie "od deski do deski"? Dawno temu cenne książki oprawiano w skórę. Tańszym, lecz mniej szlachetnym materiałem służącym do wytwarzania okładek było drewno. Książka, która miała drewniane okładki, była dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem, była też dość ciężka. Jako pamiątka po tamtych okładkach pozostało powiedzenie: „czytać od deski do deski“.

0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek