Play
Ciekawostki
Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

MIESZKO I

3
Mieszko I

Mieszko: Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o początkach państwa polskiego.

Dąbrówka: Świetnie, może wreszcie połączę sobie wszystkie fakty.

Mieszko: Początki państwa polskiego sięgają drugiej połowy X wieku.  Jak wiesz, pochodzę z rodu Piastów. Rządziłem plemieniem Polan, którzy zamieszkiwali tereny koło Gniezna i Poznania. Moje wojsko liczyło 3000 (dobrze uzbrojonych)  rycerzy, którym dawałem odzież, konie i wszystko czego potrzebowali. W czasie moich rządów zjednoczyłem plemiona słowiańskie, które zamieszkiwały tereny  nad rzeką Odrą, Wartą i Wisłą. Najsilniejszymi wśród tych plemion byli Polanie i Wiślanie.  W ten sposób utworzyłem jedno państwo polskie ze stolicą w Gnieźnie. 

Dąbrówka: A chrzest?

Mieszko: W 966 roku przyjąłem chrześcijaństwo, żeniąc się z Tobą - księżniczką czeską Dobrawą, zwaną Dąbrówką. Pamiętasz przecież, że moi poddani  byli poganami. Chrzest miał dla naszego państwa duże znaczenie polityczne i kulturalne.

Dąbrówka:  Czy nie obawiałeś się, że nie będę chciała wyjść za Ciebie?

Mieszko: Dobrze wiesz, że w tamtych czasach  nowożeńców nie pytano o zgodę. Często rodzice (zwłaszcza pochodzący z królewskich rodów) swatali między sobą już kilkuletnie dzieci, aby wzmocnić  lub zdobyć władzę w  danym państwie.

Dąbrówka:   Tak było...

Mieszko:  W czasach mojego panowania udało się utworzyć duże chrześcijańskie państwo. W roku 990 sięgało ono:  na północy - wybrzeży Morza Bałtyckiego, na południu - państwa czeskiego, na zachodzie - Cesarstwa Niemieckiego, na wschodzie - sąsiadowało z Rusią i Prusami.

Dąbrówka: Prawdziwy władca z Ciebie....Mieszko I.

Mieszko: W dodatku jestem pierwszym księciem polskim potwierdzonym przez źródła historyczne.

Zapamiętaj!

Mieszko I - książę pochodzący  z rodu Piastów, który  zjednoczył plemiona osiadłe nad Wartą, Wisłą oraz Odrą. Mieszko I utworzył państwo polskie ze stolicą w Gnieźnie.

966 rok - przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I, ślub z czeską księżniczką - Dąbrówką.

Mieszko_i_1
Mieszko_i_2
Mieszko_i_3
Mieszko_i_4
Wojownik
Mieszka I
Srebrny denar
Ostrów Lednicki
  • należy do najważniejszych miejsc polskiej państwowości
  • zamieszkany był już 1800 lat p.n.e.
  • w czasach panowania Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego stał się jednym z najważniejszych ośrodków obronnych
  • znaleziono tu dwa baseny chrzcielne i dlatego chyba tam odbył się w 966 roku chrzest Mieszka I oraz  jego świty
  • na wyspie  prawdopodobnie urodził się  Bolesław Chrobry
  • został zniszczony przez najazd czeskiego księcia Brzetysława w 1038 roku
POLANIE
- nazwa plemienia pochodzi od pola. Od nazwy Polanie prawdopodobnie pochodzi nazwa Polska.
POGANIE
- nazwa nadawana przez chrześcijan wyznawcom religii niechrześcijańskiej
CHRZEŚCIJAŃSTWO
- religia monoteistyczna (wiara w jednego boga), opierająca się na naukach Jezusa Chrystusa, które zawarte są w czterech Ewangeliach
SWATAĆ
- pośredniczyć w zawieraniu małżeństwa, polecać komuś kogoś jako kandydata na małżonka
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek