Play
Ciekawostki
Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

Mikołaj KOPERNIK

10
Mikołaj Kopernik

Dąbrówka: Dlaczego  druga połowa XVI wieku była w Polsce nazywana złotym wiekiem?

Mieszko: Okres panowania ostatnich Jagiellonów, króla Zygmunta Starego (1506 – 1548) i Zygmunta Augusta (1548 – 1572), rzeczywiście nosi nazwę  złotego wieku. Był to czas wielkiej potęgi Polski i wewnętrznego spokoju. Uporządkowano wtedy gospodarkę celną, dbano o rozwój miast królewskich, odzyskano dla skarbu liczne kompleksy dóbr królewskich, znajdujące się pod zastawem. W działalności finansowej  król Zygmunt I Stary był wspierany przez żonę - królową Bonę. To właśnie za namową żony król uzyskał przyznanie, za swego życia, swemu małoletniemu synowi Zygmuntowi Augustowi tronu wielkoksiążęcego na Litwie, a także tronu polskiego. Był to pierwszy i zarazem ostatni tego typu wybór władcy na tron królewski w Polsce. Rozwaga i pokojowe usposobienie Zygmunta I Starego sprawiły, że w chwili śmierci cieszył się ogólnym szacunkiem w kraju i za granicą.

Dąbrówka: Co powinno nam się kojarzyć z królem Zygmuntem I Starym?

Mieszko: Zygmunt I Stary był wybitnym mecenasem sztuki. Dzięki niemu bardzo wcześnie wprowadzono sztukę renesansową do Polski, która wyprzedziła pod tym względem inne kraje europejskie. Za jego rządów  przebudowano w tym samym stylu zamek na Wawelu, na którym znajduje się największy renesansowy dziedziniec w Europie. Król ufundował Kaplicę Zygmuntowską w katedrze wawelskiej, która  jest nazywana "perłą renesansu na północ od Alp".

Dzwon ZygmuntDzwon Zygmunt

Dąbrówka: Kto zasiadł na tronie po Zygmuncie I Starym?

Mieszko: Następcą był jego syn - Zygmunt August, który m.in. zadbał o bogaty wystrój komnat zamku królewskiego. Wnętrza zdobiły kunsztownie wykonane tkaniny, zwane arrasami, które przedstawiały sceny biblijne i myśliwskie. W chwili śmierci Zygmunta Augusta zbiór arrasów liczył prawie 350 sztuk. Wspomnieć należy, że lata panowania ostatnich Jagiellonów to okres świetności państwa polskiego.

Dąbrówka: Słyszałam, że w tym okresie w Krakowie żyło mnóstwo wybitnych ludzi, np. Mikołaj Kopernik - człowiek wszechstronnie uzdolniony i znany na całym świecie.

Mieszko: Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu. Był rzeczywiście wszechstronnie uzdolniony - zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią; był także lekarzem oraz tłumaczem. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, potem studia prawnicze w Bolonii. W Padwie skończył studia medyczne i uzyskał prawo do wykonywania praktyki lekarskiej. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519–1521 na barkach Kopernika spoczęło zadanie obrony zamków warmińskich. Wzmocnił wówczas m.in. fortyfikacje zamku olsztyńskiego tak, że nadciągające w 1521 wojska krzyżackie zrezygnowały z jego oblężenia.

Dąbrówka: Co interesowało go najbardziej?

Mieszko: Mikołaj Kopernik najbardziej interesował się astrologią. We Fromborku, do którego przeniósł się w 1510 roku z Lidzbarka Warmińskiego, przeprowadził około 30 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych. Obserwował m.in. Marsa i Saturna. Jego najwybitniejsze dzieło „O obrotach sfer niebieskich” przedstawia szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję wszechświata.  Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji, to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim. O Koperniku mówiono, że: "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię".

Dąbrówka: Kiedy zostało wydane jego najsłynniejsze dzieło?

Mieszko: Jego książka została wydana dopiero w ostatnich latach jego życia. Za takie "wywracanie świata do góry nogami" mógłby zostać surowo ukarany. Do XIX wieku jego dzieło znajdowało się na czarnej liście ksiąg zakazanych. Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku na skutek wylewu.

Zapamiętaj!

Wiek XVI nosił w Polsce nazwę złotego wieku.

Zygmunt  I Stary i Zygmunt August - ostatni królowie z dynastii Jagiellonów.

Mikołaj Kopernik -  "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię".

Mikolaj_kopernik_6
Mikolaj_kopernik_1
Mikolaj_kopernik_2
Mikolaj_kopernik_4
Mikolaj_kopernik_5
Urządzenia astronomiczne
Kopernika: triquetrum,
sferyczne astrolabium
i kwadrant
Kopernikowska wizja wszechświata

Początek XVI wieku to czas największego rozwoju  Krakowa. W mieście kwitł handel, dzięki stale zwiększającej się liczbie cechów kupieckich; rozwijała się architektura, dzięki najlepszym budowniczym.  Na polecenie króla włoscy architekci przebudowali zamek na Wawelu, który stał się jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Polsce. Zbudowano wtedy Kaplicę Zygmuntowską, która  stała się jednym najbardziej znanych zabytków Krakowa. Kopułę Kaplicy Zygmuntowskiej pokryto  złotą blachą z wzorem rybiej łuski.

13 lipca 1521 mieszkańcy  Krakowa po raz pierwszy usłyszeli, jaki głos ma dzwon Zygmunt, który znajduje się w wieży Zygmuntowskiej. W XIX wieku jego serce trzykrotnie pękało, ale było bezzwłocznie naprawiane. W Wigilię 2000 roku stwierdzono kolejne pęknięcie. Uszkodzone serce zastąpiono nowo odlanym, a dotychczasowe oglądać można przy wejściu na wieżę Zygmuntowską. Obecne serce dzwonu waży 365 kg i jest o 42 kg cięższe od starego. Współcześnie dzwon Zygmunt bije w najważniejsze święta i uroczystości kościelne i narodowe. Prócz tego dzwon bije w chwilach ważnych dla Krakowa i Polski. Dzwon Zygmunt uruchamiany jest ręcznie, przez zespół 8-12 ludzi. Rozkołysanie go wymaga sporej siły. Przywilej bicia w ten dzwon ma zamknięte grono około 35 dzwonników. Obsługa dzwonu jest pracą ciężką fizycznie, a bywa także niebezpieczną. W latach dwudziestych XX wieku niedoświadczony dzwonnik nie puścił liny i został wyciągnięty przez okno dzwonnicy. Szczęśliwie nie puszczał w dalszym ciągu liny, więc powracający dzwon wciągnął go przez to okno z powrotem na wieżę. Dzwonnik nie uległ zranieniu. Od tego czasu okna zostały zabezpieczone siatką.

Wiek XVI obfitował również w twórczość literacką w języku polskim. Najwybitniejszymi pisarzami złotego wieku byli Mikołaj Rej z Nagłowic i Jan Kochanowski z Czarnolasu.

Królowa Bona – żona Zygmunta Starego przybyła do Polski z Włoch.To dzięki niej trafiły na nasze stoły nieznane wcześniej w Polsce warzywa takie jak: por, seler, kalafior, sałata czy kapusta (do dzisiaj nazywane włoszczyzną).

Począwszy od 1596 r. król Zygmunt III Waza rozpoczął przenosiny dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy i tym samym przyczynił się wtedy  do zahamowania rozwoju Krakowa.

Najsłynniejsze na świecie dzieła Mikołaja Kopernika znajdują się  w bibliotece w Uppsali, dzięki  kulturalnym aspiracjom Gustawa Adolfa. Obecnie zbiory te są obiektem polsko-szwedzkich projektów naukowych.

19 lutego 2010 roku, w 537 rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej zatwierdziła oficjalną nazwę pierwiastka 112 - copernicium.

WŁOSZCZYZNA - tak nazywano kiedyś wszystko, co było włoskie czyli pochodzące z Włoch. Królowa Bona, żona Zygmunta I Starego, sprowadziła do Polski warzywa, które nazywano włoszczyzną: kapustę włoską, kalafior, seler, por, sałatę.

HELIOCENTRYZM
- teoria budowy Układu Słonecznego, według której Słońce jest centralnym ciałem tego układu, a Ziemia jest jedną z planet, które krążą wokół Słońca
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek