Play
Ciekawostki
Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

I wojna światowa
I. světová válka

16
I. světová válka
I wojna światowa

Dąbrówka: Wyglądasz na zmęczonego. Czy byłeś w dalekiej podróży?

Mieszko: Tak, właśnie wróciłem z podróży po Europie i Azji. Konkretnie udałem się śladami Legionów Czechosłowackich w czasie I wojny światowej.

Dąbrówka: W Azji? Słyszałam, że wojska czechosłowackie tworzono we Włoszech, Francji i chyba w Rosji, ale w Azji?  Nie pomyliłeś się?

Mieszko: Nie, na pewno nie. Jest to jeden z najciekawszych epizodów I wojny światowej. Wojska czechosłowackie powstałe w Rosji znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ w Rosji wybuchła rewolucja i ich sytuacja była bardzo zagrożona. Zmuszone do walk z wojskami rewolucjonistów opanowały całą Kolej Transsyberyjską i tą drogą musiały wracać do kraju.

Dąbrówka: Czyli mieli pod kontrolą kilka tysięcy kilometrów z Moskwy do Władywostoku? Musieli być bardzo odważni!

Mieszko: Tak, to byli bardzo dobrzy żołnierze, Rosjanie mieli z nimi prawdziwy kłopot i dopiero po interwencji czeskich i słowackich polityków mogli wracać okrężną drogą statkami oceanicznymi do swojego państwa, które odzyskało niepodległość.

Dąbrówka: Powiedziałeś czeskich i słowackich polityków. Myślałam, że tylko Tomáš Garrigue Masaryk występował na arenie międzynarodowej w sprawie niepodległości Czechosłowacji.

Mieszko: Nie tylko, duże znaczenie miało działanie słowackiego generała  Milana Rastislava Štefánika. Był on po wojnie ministrem wojny. Niestety, nie cieszył się długo odzyskaniem niepodległości, ponieważ krótko po wojnie zginął w katastrofie lotniczej na lotnisku w Bratysławie.

Dąbrówka: A Edvard Beneš? Czy on też działał w sprawie niepodległości?

Mieszko: Oczywiście, wielu innych polityków, jak np. Karel Kramař. Prowadzona przez nich polityka doprowadziła do powstania demokratycznego państwa, które miało stać się jedną z potęg ekonomicznych Europy. Kiedy 28 października 1918 roku Austria ogłosiła kapitulację, Czesi w Pradze potwierdzili powstanie samodzielnego państwa Czechów i Słowaków.

Dąbrówka: Od tego czasu ten dzień jest świętem państwowym i nie musimy wtedy iść do szkoły.

Mieszko: Oczywiście, podobnie jest w Polsce, gdzie uroczyście obchodzi się odzyskanie niepodległości 11 listopada.

Dąbrówka: Czy zabrałbyś mnie kiedyś w podróż do Azji? Chciałabym pojechać szlakiem walk Legionów Czechosłowackich w Rosji. To musi być fascynująca wyprawa!

Mieszko: Może kiedyś, ale musisz najpierw dobrze poznać historię Europy i jej wpływ na nasze państwa. Na razie zabiorę Cię na wycieczkę pociągiem z Trzyńca do Cieszyna, będziemy jechać przez graniczną rzekę Olzę i pójdziemy na Wieżę Piastowską.

Zapamiętaj!

28 października 1918 roku  - powstanie samodzielnego państwa Czechów i Słowaków.

I wojna światowa trwała od 1914 do 1918 roku.

I_svetova_valka_3
I_svetova_valka_1
I_svetova_valka_2
I_svetova_valka_4
KOLEJ TRANSSYBERYJSKA
- najdłuższa na świecie linia kolejowa (ponad 9 000 km) wybudowana na przełomie XIX i XX wieku w Rosji, która prowadzi z Moskwy do Władywostoku
REWOLUCJA
- najczęściej używane pojęcie do zniesienia istniejącego już ustroju i zamienienia go innym przy użyciu przemocy

Kolej Transsyberyjska biegnie przez osiem stref czasowych, przez dwa kontynenty: Europę i Azję, przez osiemdziesiąt siedem miast, z których pięć ma ponad milion mieszkańców.

0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek