Play
Ciekawostki
Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

DAWNE DZIEJE

1
Dawne dzieje
Z dávných dob

Mieszko: Grodzisko w  Kocobędzu - Podoborze  ma wiele wspólnych cech z polskim Biskupinem, o których chętnie Ci opowiem.

Dąbrówka: Świetnie!

Mieszko: Biskupin to osada obronna sprzed 2500 lat. Mieszkało w niej ponad tysiąc osób w około stu  domach. Osada została zbudowana około VI wieku p.n.e. na wysepce na Jeziorze Biskupińskim. Otoczona była wałem z ziemi i drewnianych pali (palisada). Z lądem łączył ją most. Do środka wjeżdżano przez bramę wjazdową. Domy zbudowane z drewna  były pokryte strzechami  ze słomy. Ludzie mieszkający w Biskupinie byli rolnikami i pasterzami. Glebę spulchniano motykami, radłami i obsiewano zbożem, prosem, lnem, bobem oraz  grochem. Hodowano bydło, świnie, kozy, owce, konie. Kobiety tkały, lepiły naczynia ceramiczne, szyły ubrania, a mężczyźni wykonywali narzędzia z brązu, później z żelaza.

Dąbrówka: Jak długo osada w Biskupinie była zamieszkiwana przez ludzi?

Mieszko: Archeolodzy ustalili, że osada była zamieszkiwana tylko kilkadziesiąt lat. Mieszkańcy opuścili gród nagle, zostawiając puste domy,  a w nich narzędzia, sprzęty i ozdoby.

Dąbrówka: Dlaczego?

Mieszko: Istnieje kilka wersji, dlaczego mieszkańcy opuścili Biskupin. Może woda w jeziorze zaczęła się podnosić? A może napadło na nich inne plemię? Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego mieszkańcy zostawili gród.

Dąbrówka:  To ciekawe, że pozostałości dawnych osad są oddalone od siebie tyle kilometrów, a mają tak wiele wspólnego...

Naczynia gliniane

Zapamiętaj!

Biskupin to osada sprzed 2500 lat, zbudowana z drewnianych pali i otoczona wałem obronnym.

Dawne_dzieje_1
Dawne_dzieje_2
Dawne_dzieje_3
Dawne_dzieje_4
Narzędzia i ozdoby Osada obronna
w Biskupinie
Żarna

Odkrycie osady w Biskupinie  

– pewien nauczyciel w 1933 roku zauważył podczas wycieczki do Biskupina wystające pale i poinformował o tym pracowników Muzeum Wielkopolskiego. Zaczęły się prace archeologiczne, podczas których okazało się, że resztki Biskupina zostały zapalone i zamulone. Brak powietrza sprawił, że drewno zachowało się w bardzo dobrym stanie do czasów współczesnych. Podczas wykopalisk, przy odsłonięciu resztek, drewno zaczęło się rozpadać pod wpływem wilgoci i zmian temperatury.

PALISADA
- zakończenie wału obronnego drewnianymi palami
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek