Play
Ciekawostki
Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

PRZEMYŚLIDZI
PŘEMYSLOVCI

4
Přemyslovci
Bolesław Chrobry

Dąbrówka: Dzisiaj opowiem Ci o  legendarnym założycielu rodu Przemyślidów. Wyobraź sobie, że w XII w. kronikarz Kosmas napisał podanie o księżnej Libuszy i Przemyśle Oraczu /Přemysl Oráč/.

Mieszko: Wiem, że Kosmas jest autorem kroniki, która opowiada o najstarszych dziejach narodu czeskiego.

Dąbrówka: Masz rację! Według zapisów kronikarza ludzie byli niezadowoleni z rządów księżnej Libuszy, dlatego domagali się księcia – mężczyzny. Libusza w proroczym natchnieniu wskazała jako kandydata na małżonka oracza ze wsi Stadice nad rzeką Biliną. Posłańcy księżnej mieli rozpoznać wybrańca po dwóch wołach różnej maści i przekazać mu wolę władczyni oraz uroczystą szatę. Przemysł, po wysłuchaniu poselstwa, udał się na dwór książęcy, by poślubić Libuszę i objąć władzę. W izbie książęcej nakazał na pamiątkę powiesić noszone niegdyś przez siebie chodaki z łyka, aby przypominały potomnym o zmienności losu ludzkiego. 

Mieszko: Aha, Przemysł Oracz jest legendarnym władcą. W takim razie kto jest pierwszym historycznym władcą?

Dąbrówka: Borzywoj I (Bořivoj)– książę Czech w latach 870–889 jest pierwszym historycznym władcą czeskim z dynastii Przemyślidów. Według legendy Borzywoj był potomkiem Przemysła Oracza i Libuszy. Pierwsza wzmianka o Borzywoju pochodzi z 872 roku. Borzywoj I wraz z żoną Ludmiłą zostali ochrzczeni przez arcybiskupa Metodego na terenie Moraw. Borzywoj I przeniósł siedzibę swojego rodu do założonej przez niego Pragi.

Mieszko: W takim razie to ważna postać…

Dąbrówka: Teraz opowiem Ci o  bardzo ważnej postaci… Kolejnym księciem był Wacław I (później ogłoszony Świętym). Wacław I był synem księcia Wratysława I i pogańskiej księżniczki Drahomiry. Gdy Wacław miał trzynaście lat, Wratysław I zmarł, a jego wychowaniem w duchu chrześcijańskim zajęła się babka, późniejsza święta Ludmiła. Matka Wacława (Drahomira) wychowywała natomiast jego młodszego brata Bolesława zgodnie z tradycją pogańską.

Mieszko: To dziwna sytuacja….

Dąbrówka: W dodatku zaważyła na losach naszego bohatera i nie tylko….Około roku 925 Wacław rozpoczął rządy w państwie. Niestety wygnał z kraju matkę i Bolesława, po czym rozpoczął proces chrystianizacji Czech. Wtedy właśnie wybudowano romańską rotundę, której pozostałości znajdują się obecnie pod katedrą św. Wita na Hradczanach w Pradze. Wzrost znaczenia chrześcijaństwa skutkował zbliżeniem Czech do Cesarstwa Niemieckiego, a to było sprzeczne z interesami czeskiej pogańskiej elity, co ostatecznie doprowadziło do rebelii pogańskiej oraz zamachu Bolesława na życie brata – Wacława. Według podań, w roku 929, w mieście Stará Boleslav Wacław został zamordowany u wrót kościoła. Wkrótce został uznany świętym jako męczennik. Wacław I Święty jest w sztuce często przedstawiany w zbroi, w stroju królewskim. Jego atrybutem jest sztylet - narzędzie jego śmierci, anioł podający mu włócznię oraz trumna niesiona przez anioły. Święty Wacław jest patronem Czech i Pragi.

Mieszko: Dziwne czasy, brat przeciwko bratu… Trochę niezręcznie mi o tym mówić….Powinieneś jednak znać prawdę….

Dąbrówka: Po zamordowaniu Wacława I w państwie czeskim  rządy objął jego młodszy brat Bolesław I Srogi, który jako pokutę za bratobójstwo postanowił przeznaczyć swojego syna Strachkwasa Chrystiana (urodzonego w dniu śmierci Wacława) do życia zakonnego. Z powodu twardego postępowania wobec pozostałych czeskich książąt, a może też w związku z bratobójstwem, otrzymał przydomek Srogi.

Mieszko: Znam tego jegomościa…to z nim zawarłem porozumienie czesko-polskie, w wyniku którego w 965 roku poślubiłem……Ciebie!

Dąbrówka: Tak!

Mieszko: Wcale nie żałuję tego kroku…

Dąbrówka: Ja też nie!

Mieszko: Z tego co wiem, Bolesław rozpoczął w Rzymie starania o utworzenie biskupstwa praskiego. Podczas jego rządów został założony pierwszy klasztor w Czechach - był to żeński klasztor św. Jerzego. Pierwszą przełożoną klasztoru została córka Bolesława – Mlada.

Dąbrówka: Widzę, że doskonale się orientujesz.

Charakterystyczny ubiór
w czasach panowania Przemyślidów
Odzież w czasach Przemyślidów

Mieszko: Niezupełnie…Jak długo na ziemiach czeskich panowała dynastia Przemyślidów?

Dąbrówka: Licząc od legendarnego założyciela rodu Przemysła Oracza aż do ostatniego władcy z tego rodu, który wymarł po mieczu, dynastia trwała przeszło sześć wieków!

Mieszko: Niezwykle długo.

Dąbrówka: Opowiem Ci jeszcze o ostatnich władcach tego rodu. Należy do nich Wacław II, syn Przemysła Otakara II. Od wczesnych lat Wacław II był kreowany przez ojca na dziedzica tronów – nie tylko czeskiego i polskiego (od roku 1300), ale także węgierskiego (w latach 1301 – 1304). Za jego panowania Królestwo Czeskie zaczęło znowu rozkwitać.W Kutnej Horze odkryto wielkie złoża srebra. Wacław kazał bić nowe monety – praskie grosze.

Mieszko: Słyszałem o tych monetach.

Dąbrówka: Wacław interesował się kulturą, dlatego wtedy do kraju zaczęli przyjeżdżać między innymi poeci. Chociaż Wacław II nie potrafił  pisać, próbował tworzyć własne pieśni miłosne i inne utwory. Wacław II nie był wojownikiem, ale utrzymywał dobre stosunki z czeską szlachtą. Gdy nieprzyjaciel zaatakował Królestwo Czeskie, by posiąść jego bogactwo, cała szlachta stanęła za swoim władcą, by wspólnie pokonać obce wojska. W roku 1305 Wacław II zmarł, pozostawiając państwo  w rękach szesnastoletniego syna.

Mieszko: Zbyt młody na władcę, no cóż - takie czasy…

Dąbrówka: Na tron zasiadł szesnastoletni Wacław III. W 1305 roku młody Przemyślida zawarł małżeństwo z córką księcia cieszyńskiego Mieszka – Wiolą Elżbietą, co miało zapewnić czeskiemu monarsze sojusz z książętami górnośląskimi. Przygotowującego się do wyprawy na Polskę Wacława III, zaskoczyła skrytobójcza śmierć w Ołomuńcu na Morawach (rok 1306) z rąk najemnego niemieckiego żołnierza – Konrada z Botenštejnu. Morderca zadał odpoczywającemu królowi (w gościnie u komornika morawskiego Albrechta ze Sternberga) trzy ciosy sztyletem. Nigdy nie dowiedziano się, na czyje zlecenie działał zabójca, gdyż ten - natychmiast po schwytaniu - został zabity.

Mieszko: Okrutne to były czasy.

Państwa pod władzą Przemyślidów
ok. roku 1301
Państwa pod władzą Przemyślidów ok. roku 1301

Zapamiętaj!

Przemysł Oracz – legendarny założyciel rodu Przemyślidów, mąż Libuszy.

Borzywoj - pierwszy historyczny książę.

Wacław - został zamordowany przez brata, następnie ogłoszony świętym (patron Czech).

Wacław III - ostatni władca z dynastii Przemyślidów, zamordowany w 1306 roku.

Premyslovci_6
Premyslovci_4
Premyslovci_5
Premyslovci_7
Praski grosz Św. Wojciech Praga w X wieku Św. Wacław

Sławnikowice - to możnowładczy ród czeski z rywalizujący z. Nazwa rodu pochodzi od, księcia Libic. To właśnie w czasach jego rządów ród zyskał największe znaczenie. W doszło do otwartego konfliktu między obydwoma zwaśnionymi rodami. Książę czeski zaatakował Libice i zajął gród, który otwarto mu po przyrzeczeniu nietykalności mieszkańców.  Prawie wszyscy członkowie rodu Sławnikowiców zostali zamordowani, ocaleli jedynie najstarszy syn, przebywający na Zachodzie biskup Pragi (późniejszy święty) oraz towarzyszący mu najmłodszy, przyrodni brat Radzim. Sobiebór pozostał w Polsce i służył w drużynie, który wyraźnie sprzyjał ich rodowi. Wojciech nie powrócił z Niemiec do Pragi, po pobycie wraz z bratem Radzimem na dworze króla polskiego, udał się na misję do pogańskich Prus, gdzie zginął. Ciało Wojciecha zostało wykupione przez Bolesława Chrobrego za złoto. Po śmierci Wojciecha Radzim został  arcybiskupem w Gnieźnie. W roku Sobiebor zginął osłaniając odwrót Chrobrego z Pragi.

Praga - według tradycji oryginalna czeska nazwa miasta Praha pochodzi od czeskiego słowa práh - próg i jest związana z księżniczką. Nazwa miasta, zbudowanego nad progiem lub jazem - rzecznym brodem, pochodzi od historycznej nazwy przeprawy przez Wełtawę w okolicy dzisiejszego mostu Karola. Pierwszymi mieszkańcami terenów nad, były osiedlające się tu od ok. 500 roku p.n.e., plemiona celtyckie, które zostały stopniowo wyparte. Pierwsze plemiona słowiańskie przybyły na te tereny ok. 500 roku. Walki o dominacje doprowadziły ok. 800 roku do władzy dynastię Przemyślidów, którzy założyli nad Wełtawą miasto. Wznieśli oni dwie warowne osady: Zamek Praski i Wyszehrad. Od roku Praga była siedzibą pierwszego na tych terenach, podległego metropolii. Szczególny rozkwit miasto osiągnęło za rządów Karola IV. Założył on tu bowiem pierwszy w Europie Środkowej uniwersytet – Carolinum, a Praga po założeniu Nowego Miasta w 1348 r. stała się największym miastem Europy na północ od.

ATRYBUT
- przedmiot mający charakter symboliczny, związany z daną osobą
REBELIA
- bunt przeciwko władzy, mający zbrojny charakter
DYNASTIA
- inaczej ród, pokolenie; grupa ludzi wywodząca się od jednego przodka
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek