Dictionary
Słowniczek
Smart
Smart

LEGENDY
CZESKIE
STARÉ
POVĚSTI ČESKÉ

2
Staré pověsti
Legendy

Dąbrówka: Znasz legendę o dwóch braciach: Lechu i Czechu?

Mieszko: Ja znam o legendę o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie.

Dąbrówka: W takim razie opowiem Ci inną legendę.

Dwaj bracia Lech i Czech postanowili wraz ze swoim ludem poszukać innego miejsca na osiedlenie się. Czech wyruszył na południe – na początku szli zwiadowcy, potem drużyna Czecha, a na końcu pozostała ludność. Podróż była długa, wędrowcy przedzierali się przez lasy, przepływali rzeki. Najpierw przekroczyli Odrę, następnie Łabę, aż wreszcie po przebrodzeniu rzeki Wełtawy, praojciec Czech zatrzymał się pod górą Rzip /Říp/ i zdecydował, że tutaj się osiedlą. Był to kraj bogaty w zwierzynę, ptactwo i ryby. Zaczęto więc budować domy z drewna, orać ziemię i siać zboże - w ten sposób powstawały nowe wioski. Na cześć swego przywódcy kraj ten nazwano Czechami. Praojciec Czech zmarł w wieku 86 lat.. Wszyscy poddani żegnali go z płaczem. Po Czechu władzę przejął mądry Krok.

Mieszko: Pierwszy raz słyszę to imię.

Dąbrówka: No to słuchaj dalej…

Po śmierci Czecha ludność zaczęła się buntować - poddani chcieli, by rządził nimi Lech. Ten jednak się nie zgodził, bo miał już własny kraj i lud. Lech poradził, by poddani zwrócili się o pomoc do Kroka. Krok zgodził się zostać władcą. Ludzie z okolicy chodzili do niego, by rozstrzygał różne spory, ponieważ był bardzo mądry. Nowy władca postanowił wybudować gród, bogowie poradzili mu, aby na prawym brzegu Wełtawy poszukać odpowiedniego miejsca. Znaleziono skałę, na której wybudowano gród, który nazwano Wyszehrad  / Vyšehrad /.

Mieszko: Tak, tak…. pierwsi Słowianie wierzyli w wielu bogów - coś o tym wiem…

Dąbrówka: No właśnie…

Mieszko: Co było dalej?

Dąbrówka: Krok miał trzy córki – Kazi, Tetę i Libuszę. Kazi umiała leczyć ludzi, Teta była kapłanką bożków, a Libusza była najmądrzejszą z sióstr. Po śmierci Kroka, trzy siostry spotkały się w Wyszehradzie i jednogłośnie ustaliły, że Libusza będzie władczynią.

Pewnego razu Libusza miała rozstrzygnąć spór dwóch zwaśnionych braci. Po usłyszeniu wyroku, ten z braci, któremu wyrok się nie podobał, wykrzyknął: „Wstyd mężczyznom, którymi rządzi kobieta”.

Libuszę zabolały te słowa, dlatego poprosiła, by przyprowadzono jej kandydata na męża - wybór padł na Przemysła Oracza. Przemysł został czeskim księciem i legendarnym założycielem rodu Przemyślidów.

Mieszko: Co to znaczy legendarnym?

Dąbrówka: Legendarny, to znaczy, że jego obecność nie ma oparcia w źródłach historycznych. Źródła historyczne to są ślady przeszłości, które pozostały po żyjących kiedyś ludziach.

Mieszko: Ciekawy jestem jak potoczyłaby się historia, gdyby Lech zgodził się panować po śmierci brata?

Dąbrówka: Tego nikt nie wie….

Zapamiętaj!

Praojciec Czech – założyciel państwa Czechów.

Krok - następca praojca Czecha.

Libusza - żona Przemysła Oracza, legendarnego założyciela rodu Przemyślidów.

Stare_povesti_libuse
Stare_povesti_orac
Stare_povesti_cech
LEGENDA
- opowieść o postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, zawierająca elementy fantastyki i baśniowości
0 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
I-VIII wiek IX wiek X wiek XI wiek XII wiek XIII wiek XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek XVIII wiek XIX wiek XX wiek XXI wiek