Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
w Czeskim Cieszynie
Kalendarz
sierpień2021
powtśrczpisoni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Wspieramy 9-klasistów

Testy z matematyki zostały przetłumaczone na język polski za zgodą
Cermatu. Cermat wyraża zgodę na udostępnienie testów.
Testy z matematiky byly přeloženy do polského jazyka se souhlasem
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum pro zjišťování výsledků
ve vzdělávání zároveň souhlasí s jejich zveřejněním.

Testy z języka polskiego zostały przygotowane przez Centrum Pedagogiczne
dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

Matematyka 2016

Test
Klucz
Arkusz odpowiedzi

----------------------------------

Matematyka 2017

Język polski 2017

Test A
Klucz A
Arkusz odpowiedzi A

Test B
Klucz B
Arkusz odpowiedzi B

JP_Test_A_2017

JP_Test_A_2017_KLUCZ

JP_Test_B_2017

JP_Test_B_2017_KLUCZ

Matematyka 2018

Język polski 2018

Test A
Klucz A
Arkusz odpowiedzi A

Test B
Klucz B
Arkusz odpowiedzi B

JP_Test_A_2018

JP_Test_A_2018_KLUCZ

JP_Test_B_2018

JP_Test_B_2018_KLUCZ

Matematyka 2019

Język polski 2019

Test A
Klucz A
Arkusz odpowiedzi A

Test B
Klucz B
Arkusz odpowiedzi B

JP_Test_A_2019

JP_Test_A_2019_KLUCZ

JP_Test_B_2019

JP_Test_B_2019_KLUCZ

TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO - 2020

TEST A 2020

TEST A 2020 KLUCZ

TEST B 2020

TEST B 2020 KLUCZ